Call us toll free:
Top notch Multipurpose WordPress Theme!
Call us toll free:


GenerAccions és un espai d'interacció positiva entre membres d'un mateix municipi però de diferents generacions. Un lloc per a la trobada, el diàleg i l'acció. GenerAccions és una nova manera d'aproximar-nos al barri, de reconèixer-ne la història i els records de les persones que el van construir. GenerAccions és un espai lúdic i creatiu, on ens trobem com a ciutadans i ciutadanes d'un mateix lloc per generar nous futurs possibles.

Com va néixer GenerAccions? El projecte GenerAccions neix dins el marc d’Implica’t per Sant Josep, una xarxa comunitària que té com a finalitat principal contribuir a la millora de la qualitat de vida de la gent del barri de Sant Josep. Un treball liderat col·lectivament per detectar necessitats socials del territori i per arribar a un consens sobre les prioritats i els objectius comuns i articular respostes efectives des de la xarxa veïnal, associacions, entitats i serveis públics del territori.


Un projecte de
  • Ajuntament SVDH
En el marc de
  • Implica’t Sant Josep
Elaborat per
  • elParlante
Amb el suport de
  • DIBA